ฝ่ายมาตรฐาน

พิมพ์

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2021 เวลา 09:28 น. เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ วันพฤหัสบดีที่ 04 กรกฏาคม 2019 เวลา 15:32 น.

1.วารสารนนทรีสาร ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด

2.บทบาทหน้าที่ของบุคลากร ผู้เรียน ผู้ปกครอง องค์กร หน่วยงานชุมชนและท้องถิ่นของสถานศึกษา

3. SAR ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2561

4. SAR ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

5. SAR ปีการศึกษา 2562

6.SAR ปีการศึกษา 2563

5.รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์

6.การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน