ข่าว - รางวัลต่างๆ: ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อสุรนันท์ กวยมงคล ในโอกาศฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์ - วันศุกร์ที่ 03 เมษายน 2015 เวลา 09:51 น.
ภาพสไลน์ส่วนบน - Slideshow2: วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - วันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2015 เวลา 10:00 น.
ข่าว - กิจกรรม: ก้าวหนึ่งแห่งความสำเร็จปีการศึกษา 2557 - วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2015 เวลา 13:29 น.
ข่าว - กิจกรรม: ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2557 - วันจันทร์ที่ 02 มีนาคม 2015 เวลา 14:39 น.
ภาพสไลน์ส่วนบน - Slideshow2: กำหนดการต่างๆ - วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 15:45 น.
ข่าว - กิจกรรม: ค่ายบูรณาการภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพสู่อาเซียนปีการศึกษา 2557 - วันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 08:34 น.
ภาพสไลน์ส่วนบน - Slideshow2: รับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 12:51 น.
ข่าว - กิจกรรม: กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง 2557 - วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2015 เวลา 15:09 น.
ข่าว - กิจกรรม: กิจกรรม To be number one และงานวันเด็ก 2557 - วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2015 เวลา 14:56 น.

ผู้บริหารโรงเรียน


บาทหลวงสุรนันท์ กวยมงคล
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต


ซิสเตอร์อารี   มั่นศิลป์
ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ

ซิสเตอร์นิรมล ประสูตรแสงจันทร์
ซิสเตอร์โภชนาการ

บริการสารสนเทศ

เกี่ยวข้องกับเรา

It only takes 2 minutes - Sign Up

ลิงค์น่าสนใจ

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

Developed by JoomVision.com
banner
banner
banner
banner

ก้าวหนึ่งแห่งความสำเร็จปีการศึกษา 2557

ก้าวหนึ่งแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2557 วันที่  6  มีนาคม  พ.ศ.2558   ชมภาพบรรยากาศ...

Read more...

ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2557

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่...

Read more...

ค่ายบูรณาการภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพสู่อาเซียนปีการศึกษา 2557

ค่ายบูรณาการภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพสู่อาเซียน ปีการศึกษา 2557 วันที่ 18 กุมภาพันธ์...

Read more...

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง 2557

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติต์ได้จัดโครงการเยี่ยมบ้านขึ้น ...

Read more...

รับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 


ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อสุรนันท์  กวยมงคล ในโอกาศฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์
พิธีบูชาขอบพระคุณและเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ในปี 2015 และร่วมยินดีกับพระสงฆ์ โอกาศบวชครบ ...คลิกอ่านต่อ
33

รางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรดระดับอำเภอ
โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของกลุ่มใจสมาน ในการเดินขบวนพาเหรด ...คลิกอ่านต่อ
197

ขอร่วมชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่นระดับฝ่ายการศึกษา
ขอร่วมชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่น ระดับฝ่ายการศึกษา ...คลิกอ่านต่อ
296

หนึ่งแสนครูดี2557
หนึ่งแสนครูดีประจำปี พ.ศ. 2557 เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน วันที่ ...คลิกอ่านต่อ
366

รางวัลครูดีศรีพระหฤทัย ประจำปี 2556
รางวัลครูดีศรีพระหฤทัย ประจำปีการศึกษา 2556 คุณครูนีรนุช  วงษ์ประเสริฐ ชมภาพบรรยากาศ ...คลิกอ่านต่อ
390

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลย์บอล ไทคัพ ครั้งที่ 12
ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระดับเขตภาคกลางตอนบน(อยุธยา) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ...คลิกอ่านต่อ
536

 


อบรมจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
การอบรมจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา วันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์จอห์น ...
149

คณะกรรมการตรวจติดตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2557
คณะกรรมการตรวจติดตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์จอห์น ...
215

คณะกรรมการตรวจติดตามการขอรับเงินอุดหนุน
คณะกรรมการตรวจติดตามการขอรับเงินอุดหนุน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...
211

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม4ฝ่ายปีการศึกษา 2557
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา ...
262

ประชุมพนักงานขับรถประจำปีการศึกษา 2557
ประชุมพนักงานขับรถประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่นักเรียนที่โดยสารรถโรงเรียน ...
267

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
คณะกรรมการประสาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
260

 


ก้าวหนึ่งแห่งความสำเร็จปีการศึกษา 2557
ก้าวหนึ่งแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2557 วันที่  ...
73

ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2557
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ...
62

ค่ายบูรณาการภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพสู่อาเซียนปีการศึกษา 2557
ค่ายบูรณาการภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพสู่อาเซียน ปีการศึกษา ...
65

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง 2557
กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเซนต์จอห์น ...
102

กิจกรรม To be number one และงานวันเด็ก 2557
TO BE NUMBER ONE โครงการทูบีนัมเบอร์วัน คือโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ...
128

Merry christmas ปีการศึกษา 2557
Merry christmas and Happy New year ปีการศึกษา 2557 ชมภาพบรรยากาศ ...
109

 

หน้า 1 จาก 2