Developed by JoomVision.com
ข่าว - กิจกรรม: วันพ่อแห่งชาติปีการศึกษา 2557 - วันจันทร์ที่ 08 ธันวาคม 2014 เวลา 07:03 น.
ภาพสไลน์ส่วนบน - Slideshow2: ทรงพระเจริญ - วันจันทร์ที่ 02 ธันวาคม 2013 เวลา 05:44 น.
ข่าว - รางวัลต่างๆ: รางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรดระดับอำเภอ - วันพฤหัสบดีที่ 04 ธันวาคม 2014 เวลา 00:45 น.
ข่าว - กิจกรรม: เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2557 - วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2014 เวลา 01:30 น.
ข่าว - กิจกรรม: กีฬากลุ่มใจสมานเกมส์ 2557 - วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2014 เวลา 06:10 น.
ข่าว - กิจกรรม: เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพ สาระทัศนศิลป์ ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย - วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2014 เวลา 05:02 น.
ข่าว - กิจกรรม: ร่วมกิจกรรมการสาธิตการทำนา 3 แบบ - วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2014 เวลา 05:29 น.
ข่าว - กิจกรรม: ประเพณีวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2557 - วันศุกร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2014 เวลา 04:51 น.
ข่าว - กิจกรรม: กีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด - วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2014 เวลา 06:47 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: อบรมจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา - วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2014 เวลา 06:37 น.

ผู้บริหารโรงเรียน


บาทหลวงสุรนันท์ กวยมงคล
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต


ซิสเตอร์อารี   มั่นศิลป์
ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ

ซิสเตอร์นิรมล ประสูตรแสงจันทร์
ซิสเตอร์โภชนาการ

บริการสารสนเทศ

เกี่ยวข้องกับเรา

It only takes 2 minutes - Sign Up

ลิงค์น่าสนใจ

มอบรางวัลเกียรติยศพระสงฆ์ ภคินี และครู

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

Developed by JoomVision.com
banner
banner
banner
banner

วันพ่อแห่งชาติปีการศึกษา 2557

วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2557 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช...

Read more...

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2557

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2557 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี เป็นกิจกรรมที่มีการเรียนรู้ทั้งในทฤษฎีและภาคปฏิบัติ...

Read more...

กีฬากลุ่มใจสมานเกมส์ 2557

กีฬากลุ่มใจสมานเกมส์ วันที่ 10 - 14  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2557 ชมภาพบรรยากาศ ...

Read more...

เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพ สาระทัศนศิลป์ ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ศิลปหัตถกรรมนำสมรรถนะเด็กไทยก้าวไกลสู่สากล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก...

Read more...

ทรงพระเจริญ

 


รางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรดระดับอำเภอ
โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของกลุ่มใจสมาน ในการเดินขบวนพาเหรด ...คลิกอ่านต่อ
60

ขอร่วมชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่นระดับฝ่ายการศึกษา
ขอร่วมชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่น ระดับฝ่ายการศึกษา ...คลิกอ่านต่อ
192

หนึ่งแสนครูดี2557
หนึ่งแสนครูดีประจำปี พ.ศ. 2557 เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน วันที่ ...คลิกอ่านต่อ
277

รางวัลครูดีศรีพระหฤทัย ประจำปี 2556
รางวัลครูดีศรีพระหฤทัย ประจำปีการศึกษา 2556 คุณครูนีรนุช  วงษ์ประเสริฐ ชมภาพบรรยากาศ ...คลิกอ่านต่อ
306

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลย์บอล ไทคัพ ครั้งที่ 12
ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระดับเขตภาคกลางตอนบน(อยุธยา) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ...คลิกอ่านต่อ
373

ผ่านการประมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม       ...คลิกอ่านต่อ
404

 


อบรมจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
การอบรมจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา วันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์จอห์น ...
59

คณะกรรมการตรวจติดตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2557
คณะกรรมการตรวจติดตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์จอห์น ...
131

คณะกรรมการตรวจติดตามการขอรับเงินอุดหนุน
คณะกรรมการตรวจติดตามการขอรับเงินอุดหนุน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...
142

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม4ฝ่ายปีการศึกษา 2557
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา ...
177

ประชุมพนักงานขับรถประจำปีการศึกษา 2557
ประชุมพนักงานขับรถประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่นักเรียนที่โดยสารรถโรงเรียน ...
192

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
คณะกรรมการประสาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
194

 


วันพ่อแห่งชาติปีการศึกษา 2557
วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2557 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ...
25

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2557
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2557 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ...
57

กีฬากลุ่มใจสมานเกมส์ 2557
กีฬากลุ่มใจสมานเกมส์ วันที่ 10 - 14  พฤศจิกายน  ...
79

เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพ สาระทัศนศิลป์ ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ศิลปหัตถกรรมนำสมรรถนะเด็กไทยก้าวไกลสู่สากล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ...
71

ร่วมกิจกรรมการสาธิตการทำนา 3 แบบ
นักเรียนโรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ เข้าร่วมกิจกรรมการทำนาสามแบบ ...
52

ประเพณีวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2557
ประเพณีวันลอยกระทง โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ ...
80

 

ข่าวการศึกษา