Developed by JoomVision.com
ภาพสไลน์ส่วนบน - Slideshow2: สอบกลางภาค1/2557 - วันอังคารที่ 22 กรกฏาคม 2014 เวลา 08:35 น.
ภาพสไลน์ส่วนบน - Slideshow2: ทัศนศึกษา - วันอังคารที่ 22 กรกฏาคม 2014 เวลา 08:31 น.
ข่าว - กิจกรรม: แห่เทียนพรรษา - วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฏาคม 2014 เวลา 05:59 น.
ข่าว - กิจกรรม: วันสถาปนาลูกเสือไทยปีการศึกษา 2557 - วันพุธที่ 02 กรกฏาคม 2014 เวลา 01:11 น.
ข่าว - กิจกรรม: ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2557 - วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2014 เวลา 07:59 น.
ข่าว - กิจกรรม: ปฐมนิเทศผู้ปกครองและการรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 2557 - วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2014 เวลา 07:55 น.
ข่าว - กิจกรรม: กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 - วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2014 เวลา 07:49 น.
ข่าว - กิจกรรม: ฉลองนักบุญยอห์น บัปติสต์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน - วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2014 เวลา 02:25 น.
ข่าว - กิจกรรม: ฉลองวัดนักบุญยวงบัปติสตาและพิธีคารวะพระธาตุนักบุญพระสันตะปาปา - วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2014 เวลา 02:18 น.

ผู้บริหารโรงเรียน


บาทหลวงสุรนันท์ กวยมงคล
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต


ซิสเตอร์อารี   มั่นศิลป์
ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ

ซิสเตอร์นิรมล ประสูตรแสงจันทร์
ซิสเตอร์โภชนาการ

บริการสารสนเทศ

เกี่ยวข้องกับเรา

It only takes 2 minutes - Sign Up

ลิงค์น่าสนใจ

มอบรางวัลเกียรติยศพระสงฆ์ ภคินี และครู

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

Developed by JoomVision.com
banner
banner
banner
banner

แห่เทียนพรรษา

โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ จัดกิจกรรมการแห่เทียนจำนำ พรรษา ประจำปีการศึกษา...

Read more...

วันสถาปนาลูกเสือไทยปีการศึกษา 2557

วันสถาปนาลูกเสือไทย วันที่  1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว...

Read more...

ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2557

การตรวจสุขภาพครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ พนักงาน คนขับรถ และนักเรียนทุกคน ประจำปีการศึกษา...

Read more...

ปฐมนิเทศผู้ปกครองและการรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 2557

ปฐมนิเทศผู้ปกครอง และการรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2557 วันที่...

Read more...

ทรงพระเจริญ

 


ขอร่วมชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่นระดับฝ่ายการศึกษา
ขอร่วมชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่น ระดับฝ่ายการศึกษา ...คลิกอ่านต่อ
35

หนึ่งแสนครูดี2557
หนึ่งแสนครูดีประจำปี พ.ศ. 2557 เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน วันที่ ...คลิกอ่านต่อ
141

รางวัลครูดีศรีพระหฤทัย ประจำปี 2556
รางวัลครูดีศรีพระหฤทัย ประจำปีการศึกษา 2556 คุณครูนีรนุช  วงษ์ประเสริฐ ชมภาพบรรยากาศ ...คลิกอ่านต่อ
141

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลย์บอล ไทคัพ ครั้งที่ 12
ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระดับเขตภาคกลางตอนบน(อยุธยา) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ...คลิกอ่านต่อ
209

ผ่านการประมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม       ...คลิกอ่านต่อ
262

การแข่งขันกีฬาส่วนภูมิภาค
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลส่วนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รุ่นอายุ ...คลิกอ่านต่อ
318

 


คณะกรรมการตรวจติดตามการขอรับเงินอุดหนุน
คณะกรรมการตรวจติดตามการขอรับเงินอุดหนุน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...
24

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม4ฝ่ายปีการศึกษา 2557
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา ...
36

ประชุมพนักงานขับรถประจำปีการศึกษา 2557
ประชุมพนักงานขับรถประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่นักเรียนที่โดยสารรถโรงเรียน ...
47

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
คณะกรรมการประสาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
49

ขอแสดงความยินดีกับครูเพียงใจ สุภาจักร์
ขอแสดงความยินดีกับครูเพียงใจ สุภาจักร์ ได้เป็นครูคำสอนแบบอย่างของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ลงบทความในอุดมศานต์ฉบับรายเดือน ...
71

คณะกรรมการตรวจการประเมินมาตรฐานศึกษาภายใน
คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศึกษาภายใน วันที่ 21 - 24 มกราคม พ.ศ. 2557 ชมภาพบรรยากาศ ...
135

 


แห่เทียนพรรษา
โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ จัดกิจกรรมการแห่เทียนจำนำ ...
40

วันสถาปนาลูกเสือไทยปีการศึกษา 2557
วันสถาปนาลูกเสือไทย วันที่  1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2557 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ...
52

ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2557
การตรวจสุขภาพครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ...
50

ปฐมนิเทศผู้ปกครองและการรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี 2557
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง และการรับเงินอุดหนุนเรียนฟรี ...
33

กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมไหว้ครู วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 "การไหว้ครู" ...
69

ฉลองนักบุญยอห์น บัปติสต์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
ฉลองนักบุญยอห์น บัปติสต์ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน วันที่ ...
53

 

ข่าวการศึกษา