Developed by JoomVision.com
ภาพสไลน์ส่วนบน - Slideshow2: กำหนดการประกาศผลสอบ-ซื้อหนังสือ-เปิดภาคเรียน1-2557 - วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2014 เวลา 06:53 น.
ข่าว - กิจกรรม: หนึ่งก้าวแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา2556 - วันศุกร์ที่ 07 มีนาคม 2014 เวลา 01:49 น.
ข่าว - กิจกรรม: ทดสอบสมรรถภาพนักเรียน - วันศุกร์ที่ 07 มีนาคม 2014 เวลา 01:24 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: หมดเขตรับรางวัล - วันพุธที่ 05 มีนาคม 2014 เวลา 06:00 น.
ข่าว - กิจกรรม: เลือกตั้งคณะประธานคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 - วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 08:33 น.
ข่าว - กิจกรรม: ปัจฉิมนิเทศ สัมพันธภาพที่ยาวนาน - วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 02:17 น.
ข่าว - กิจกรรม: กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง - วันจันทร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 00:28 น.
ข่าว - กิจกรรม: ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง - วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2014 เวลา 07:54 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: คณะกรรมการตรวจการประเมินมาตรฐานศึกษาภายใน - วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2014 เวลา 07:42 น.
ข่าว - รางวัลต่างๆ: หนึ่งแสนครูดี2557 - วันพุธที่ 22 มกราคม 2014 เวลา 06:11 น.

ผู้บริหารโรงเรียน


บาทหลวงสุรนันท์ กวยมงคล
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต


ซิสเตอร์อารี   มั่นศิลป์
ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ

ซิสเตอร์นิรมล ประสูตรแสงจันทร์
ซิสเตอร์โภชนาการ

บริการสารสนเทศ

เกี่ยวข้องกับเรา

It only takes 2 minutes - Sign Up

ลิงค์น่าสนใจ

มอบรางวัลเกียรติยศพระสงฆ์ ภคินี และครู

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

Developed by JoomVision.com
banner
banner
banner
banner

หนึ่งก้าวแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา2556

หนึ่งก้าวแห่งความสำเร็จ วันที่  5  มีนาคม  2557 ชมภาพบรรยากาศ ...

Read more...

ทดสอบสมรรถภาพนักเรียน

กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพนักเรียน วันที่ 3  มีนาคม 2557     ชมภาพบรรยากาศ ...

Read more...

เลือกตั้งคณะประธานคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557

เลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 วันที่  18  กุมภาพันธ์ ...

Read more...

ปัจฉิมนิเทศ สัมพันธภาพที่ยาวนาน

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สัมพันธภาพที่ยาวนาน...

Read more...

ทรงพระเจริญ

 


หนึ่งแสนครูดี2557
หนึ่งแสนครูดีประจำปี พ.ศ. 2557 เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน วันที่ ...คลิกอ่านต่อ
81

รางวัลครูดีศรีพระหฤทัย ประจำปี 2556
รางวัลครูดีศรีพระหฤทัย ประจำปีการศึกษา 2556 คุณครูนีรนุช  วงษ์ประเสริฐ ชมภาพบรรยากาศ ...คลิกอ่านต่อ
80

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลย์บอล ไทคัพ ครั้งที่ 12
ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระดับเขตภาคกลางตอนบน(อยุธยา) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ...คลิกอ่านต่อ
118

ผ่านการประมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม       ...คลิกอ่านต่อ
195

การแข่งขันกีฬาส่วนภูมิภาค
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลส่วนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รุ่นอายุ ...คลิกอ่านต่อ
247

กีฬาวอลเลย์บอลรุ่นอายุ 18 ปี 2556
รางวัลรองชนะเลิศ กีฬาวอลเลย์บอลรุ่นอายุ 18 ปี การแข่งขันกีฬา อบจ อยุธยา ...คลิกอ่านต่อ
444

 


หมดเขตรับรางวัล
หมดเขตรับรางวัล ผลการจับฉลากบัตรการกุศล โรงเรียนเซนต์จอห์น ...
549

คณะกรรมการตรวจการประเมินมาตรฐานศึกษาภายใน
คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศึกษาภายใน วันที่ 21 - 24 มกราคม พ.ศ. 2557 ชมภาพบรรยากาศ ...
70

อบรมผู้ตรวจประเมินโรงเรียนไตรราช
อบรมผู้ตรวจประเมิน ณ โรงเรียนไตรราชวิทยา ชมภาพบรรยากาศ ...
91

Happy new year 2014 ครอบครัวเซนต์จอห์น
Happy new year 2014 กินเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวเซนต์จอห์น ชมภาพบรรยากาศ ...
103

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและกรรมการร่วม4ฝ่าย
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและกรรมการร่วม4ฝ่าย ประจำปีการศึกษา 2/2556 ...
92

อบรมเชิงปฏิบัติการครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการอบรมขยายผลเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยชุด อบรมครูทางไกล ...
108

 


หนึ่งก้าวแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา2556
หนึ่งก้าวแห่งความสำเร็จ วันที่  5  มีนาคม  ...
122

ทดสอบสมรรถภาพนักเรียน
กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพนักเรียน วันที่ 3  มีนาคม ...
65

เลือกตั้งคณะประธานคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557
เลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ...
74

ปัจฉิมนิเทศ สัมพันธภาพที่ยาวนาน
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...
177

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง
กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง เพื่อให้ครูมีโอกาสได้พบปะสนทนากับผู้ปกครอง ...
99

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสำลอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ...
85

 

ข่าวการศึกษา