Developed by JoomVision.com
ข่าว - กิจกรรม: English Camp ปีการศึกษา 2557 - วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2014 เวลา 05:39 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: คณะกรรมการตรวจติดตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2557 - วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2014 เวลา 05:48 น.
ข่าว - กิจกรรม: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 - วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2014 เวลา 01:28 น.
ข่าว - กิจกรรม: กิจกรรมวันแม่ปีการศึกษา 2557 - วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2014 เวลา 02:10 น.
ข่าว - กิจกรรม: กิจกรรมทัศนศึกษา - วันเสาร์ที่ 09 สิงหาคม 2014 เวลา 04:39 น.
ข่าว - กิจกรรม: วันวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา2557 - วันอังคารที่ 29 กรกฏาคม 2014 เวลา 01:00 น.
ข่าว - กิจกรรม: การอบรมยุวธรรมฑูตกับงานศาสนสัมพันธ์ - วันอังคารที่ 29 กรกฏาคม 2014 เวลา 00:36 น.
ข่าว - กิจกรรม: การแข่งขันจรวดขวดน้ำปีการศึกษา2557 - วันจันทร์ที่ 28 กรกฏาคม 2014 เวลา 06:23 น.
ข่าว - กิจกรรม: แห่เทียนพรรษา - วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฏาคม 2014 เวลา 05:59 น.
ข่าว - กิจกรรม: วันสถาปนาลูกเสือไทยปีการศึกษา 2557 - วันพุธที่ 02 กรกฏาคม 2014 เวลา 01:11 น.

ผู้บริหารโรงเรียน


บาทหลวงสุรนันท์ กวยมงคล
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต


ซิสเตอร์อารี   มั่นศิลป์
ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ

ซิสเตอร์นิรมล ประสูตรแสงจันทร์
ซิสเตอร์โภชนาการ

บริการสารสนเทศ

เกี่ยวข้องกับเรา

It only takes 2 minutes - Sign Up

ลิงค์น่าสนใจ

มอบรางวัลเกียรติยศพระสงฆ์ ภคินี และครู

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

Developed by JoomVision.com
banner
banner
banner
banner

English Camp ปีการศึกษา 2557

English Camp วันที่ 26  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2557 ชมภาพบรรยากาศ picture2557/Englishcamp  ...

Read more...

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วันที่  18 สิงหาคม พ.ศ.2557 เนื่องจากในทุก ๆ วันที่ 18 สิงหาคม...

Read more...

กิจกรรมวันแม่ปีการศึกษา 2557

กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 8   เดือนสิงหาคม พ.ศ.2557 กรองวจีเรียงถ้อยร้อยความรัก ...

Read more...

กิจกรรมทัศนศึกษา

กิจกรรมทัศนศึกษา วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2557 ชมภาพบรรยากาศทัศนศึกษาชั้นอนุบาล...

Read more...

ทรงพระเจริญ

 


ขอร่วมชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่นระดับฝ่ายการศึกษา
ขอร่วมชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่น ระดับฝ่ายการศึกษา ...คลิกอ่านต่อ
90

หนึ่งแสนครูดี2557
หนึ่งแสนครูดีประจำปี พ.ศ. 2557 เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน วันที่ ...คลิกอ่านต่อ
178

รางวัลครูดีศรีพระหฤทัย ประจำปี 2556
รางวัลครูดีศรีพระหฤทัย ประจำปีการศึกษา 2556 คุณครูนีรนุช  วงษ์ประเสริฐ ชมภาพบรรยากาศ ...คลิกอ่านต่อ
181

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลย์บอล ไทคัพ ครั้งที่ 12
ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระดับเขตภาคกลางตอนบน(อยุธยา) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ...คลิกอ่านต่อ
251

ผ่านการประมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม       ...คลิกอ่านต่อ
303

การแข่งขันกีฬาส่วนภูมิภาค
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลส่วนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รุ่นอายุ ...คลิกอ่านต่อ
372

 


คณะกรรมการตรวจติดตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2557
คณะกรรมการตรวจติดตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์จอห์น ...
12

คณะกรรมการตรวจติดตามการขอรับเงินอุดหนุน
คณะกรรมการตรวจติดตามการขอรับเงินอุดหนุน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...
61

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม4ฝ่ายปีการศึกษา 2557
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา ...
79

ประชุมพนักงานขับรถประจำปีการศึกษา 2557
ประชุมพนักงานขับรถประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่นักเรียนที่โดยสารรถโรงเรียน ...
81

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
คณะกรรมการประสาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
93

ขอแสดงความยินดีกับครูเพียงใจ สุภาจักร์
ขอแสดงความยินดีกับครูเพียงใจ สุภาจักร์ ได้เป็นครูคำสอนแบบอย่างของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ลงบทความในอุดมศานต์ฉบับรายเดือน ...
107

 


English Camp ปีการศึกษา 2557
English Camp วันที่ 26  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2557 ชมภาพบรรยากาศ ...
16

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วันที่  18 สิงหาคม พ.ศ.2557 เนื่องจากในทุก ...
37

กิจกรรมวันแม่ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 8   เดือนสิงหาคม ...
65

กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมทัศนศึกษา วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2557 ชมภาพบรรยากาศทัศนศึกษาชั้นอนุบาล ...
77

วันวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา2557
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์น้อย วันที่ 23 กรกฎาคม ...
120

การอบรมยุวธรรมฑูตกับงานศาสนสัมพันธ์
กิจกรรมการอบรมยุวธรรมฑูตกับงานศาสนสัมพันธ์ วันที่  ...
101

 

ข่าวการศึกษา