Developed by JoomVision.com
ข่าว - กิจกรรม: ทัศนศึกษาปีการศึกษา 2558 - วันพุธที่ 16 กันยายน 2015 เวลา 15:48 น.
ภาพสไลน์ส่วนบน - Slideshow2: กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 - วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2015 เวลา 12:52 น.
ข่าว - กิจกรรม: วันวิทยาศาสตร์ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ปีัการศึกษา2558 - วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2015 เวลา 09:18 น.
ข้อมูลพื้นฐาน - ข้อมูลทั่วไป: แบ่งปันพระพร - วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2015 เวลา 13:09 น.
ข่าว - กิจกรรม: วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2558 - วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2015 เวลา 14:38 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: คณะกรรมการตรวจติดตามการจัดการศึกษาสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 - วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2015 เวลา 14:28 น.
ข่าว - กิจกรรม: แห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา 2558 - วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2015 เวลา 14:18 น.
ภาพสไลน์ส่วนบน - Slideshow2: วันแม่แห่งชาติ2557 - วันเสาร์ที่ 09 สิงหาคม 2014 เวลา 11:27 น.
ข่าว - กิจกรรม: วันสุนทรภู่ - วันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2015 เวลา 11:09 น.
ข่าว - กิจกรรม: ฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์คุณพ่อสุรนันท์ กวยมงคล - วันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:59 น.

ผู้บริหารโรงเรียน


บาทหลวงสุรนันท์ กวยมงคล
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต


ซิสเตอร์อารี   มั่นศิลป์
ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ

ซิสเตอร์นิรมล ประสูตรแสงจันทร์
ซิสเตอร์โภชนาการ

บริการสารสนเทศ

เกี่ยวข้องกับเรา

It only takes 2 minutes - Sign Up

ลิงค์น่าสนใจ

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

Developed by JoomVision.com
banner
banner
banner
banner

ทัศนศึกษาปีการศึกษา 2558

กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2558 การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญอย่าง...

Read more...

วันวิทยาศาสตร์ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ปีัการศึกษา2558

วันวิทยาศาสตร์ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ปีการศึกษา 2558 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2558...

Read more...

วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2558

เนื่องในโอกาสวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ...

Read more...

แห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา และการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ปีการศึกษา 2558 ณ วัดเจ้าเจ็ดนอก ...

Read more...


รางวัลเกียรติยศ พระสงฆ์ ภคินี ผู้ช่วยผู้บริหารและครู
ประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ปีการศึกษา 2558  ครั้งที่ 1 และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ ...คลิกอ่านต่อ
117

ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อสุรนันท์  กวยมงคล ในโอกาศฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์
พิธีบูชาขอบพระคุณและเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ในปี 2015 และร่วมยินดีกับพระสงฆ์ โอกาศบวชครบ ...คลิกอ่านต่อ
312

รางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรดระดับอำเภอ
โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของกลุ่มใจสมาน ในการเดินขบวนพาเหรด ...คลิกอ่านต่อ
421

ขอร่วมชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่นระดับฝ่ายการศึกษา
ขอร่วมชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่น ระดับฝ่ายการศึกษา ...คลิกอ่านต่อ
468

หนึ่งแสนครูดี2557
หนึ่งแสนครูดีประจำปี พ.ศ. 2557 เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน วันที่ ...คลิกอ่านต่อ
529

รางวัลครูดีศรีพระหฤทัย ประจำปี 2556
รางวัลครูดีศรีพระหฤทัย ประจำปีการศึกษา 2556 คุณครูนีรนุช  วงษ์ประเสริฐ ชมภาพบรรยากาศ ...คลิกอ่านต่อ
581

 


คณะกรรมการตรวจติดตามการจัดการศึกษาสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการการศึกษา วันที่ 3-5 เดือนสิงหาคม  ...
67

อบรมจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
การอบรมจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา วันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์จอห์น ...
314

คณะกรรมการตรวจติดตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2557
คณะกรรมการตรวจติดตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์จอห์น ...
361

คณะกรรมการตรวจติดตามการขอรับเงินอุดหนุน
คณะกรรมการตรวจติดตามการขอรับเงินอุดหนุน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...
371

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม4ฝ่ายปีการศึกษา 2557
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา ...
440

ประชุมพนักงานขับรถประจำปีการศึกษา 2557
ประชุมพนักงานขับรถประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่นักเรียนที่โดยสารรถโรงเรียน ...
423

 


ทัศนศึกษาปีการศึกษา 2558
กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2558 การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญอย่าง ...
53

วันวิทยาศาสตร์ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ปีัการศึกษา2558
วันวิทยาศาสตร์ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ปีการศึกษา ...
139

วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2558
เนื่องในโอกาสวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ...
110

แห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา และการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ปีการศึกษา ...
83

วันสุนทรภู่
วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2558 ชมภาพบรรยากาศ ...
83

ฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์คุณพ่อสุรนันท์  กวยมงคล
ซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน และพนักงานขอร่วมแสดงความยินดี กับ ...
94

 

ข่าวการศึกษา