Developed by JoomVision.com
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: ระบบรับสมัครนักเรียน ออนไลน์ - วันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2020 เวลา 16:27 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: เลื่อนการจำหน่ายหนังสือ - วันพุธที่ 18 มีนาคม 2020 เวลา 15:32 น.
ข่าว - กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562 - วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 13:13 น.
ข่าว - รางวัลต่างๆ: รางวัลครูดีศรีพระหฤทัยและรางวัลเด็กดีศรีพระหฤทัย ประจำปีการศึกษา 2562 - วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:34 น.
ข่าว - รางวัลต่างๆ: รางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2563 - วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:11 น.
ข่าว - กิจกรรม: กิจกรรมวันคริสต์มาส 2019 - วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2019 เวลา 09:19 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3 - วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2019 เวลา 12:22 น.
ข่าว - กิจกรรม: เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สำรอง ปีการศึกษา 2562 - วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2019 เวลา 12:03 น.

ผู้บริหารโรงเรียน

บาทหลวงปรีชา  รุจิพงศ์

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

ซิสเตอร์วิชชุดา  วิจิตรวงศ์

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

ซิสเตอร์พรทิพย์ กันทู

ซิสเตอร์แผนกโภชนาการ

บริการสารสนเทศ

เกี่ยวข้องกับเรา

It only takes 2 minutes - Sign Up

ลิงค์น่าสนใจ

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

Developed by JoomVision.com
banner
banner
banner
banner

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเซนต์จอห์น...

Read more...

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2019

กิจกรรมวันคริสต์มาส merry christmas and happy new year 2019 ชมภาพบรรยากาศ ...

Read more...

เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สำรอง ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสำรอง ปีการศึกษา 2562 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562...

Read more...

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันลอยกระทง ประกวดหนูน้อยนพมาศ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ชมภาพบรรยากาศ...

Read more...


รางวัลครูดีศรีพระหฤทัยและรางวัลเด็กดีศรีพระหฤทัย  ประจำปีการศึกษา 2562
รางวัลครูดีศรีพระหฤทัย และ รางวัลเด็กดีศรีพระหฤทัย ประจำปีการศึกษา 2562 ...คลิกอ่านต่อ
94

รางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2563
รางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2563สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับคุรุสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ...คลิกอ่านต่อ
99

รางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตซอล กีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
รางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน ...คลิกอ่านต่อ
126

รางวัลประกวดสื่อการเรียนการสอน ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
รางวัลประกวดสื่อการเรียนการสอน ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ผลการประกวดสื่อการเรียนการสอน ...คลิกอ่านต่อ
230

รางวัลผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่นระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
รางวัลผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่น ระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ...คลิกอ่านต่อ
308

รางวัลกีฬา-กรีฑานักเรียนอำเภอเสนา ประจำปีการศึกษา 2562
รางวัลกีฬา-กรีฑานักเรียนอำเภอเสนา ประจำปีการศึกษา 2562 1.รางวัลชนะเลิศฟุตซอล ...คลิกอ่านต่อ
228

 


ระบบรับสมัครนักเรียน ออนไลน์
รับสมัครนักเรียนใหม่ คลิก!! ...
83

เลื่อนการจำหน่ายหนังสือ
    แจ้งเลื่อนการเปิดจำหน่ายหนังสือ โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ เปิดจำหน่ายหนังสือเรียน ...
90

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 4 ฝ่าย ...
208

คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์จอห์น ...
190

โอกาสฉลองศาสนนามนักบุญเทเรซา ซิสเตอร์วิชชุดา วิจิตรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์
โอกาสฉลองศาสนนามนักบุญเทเรซา ซิสเตอร์วิชชุดา วิจิตรวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์จอห์น ...
259

รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (สมศ.) รอบ 4
รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (สมศ.) รอบ 4 วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์จอห์น ...
415

 


กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ...
104

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2019
กิจกรรมวันคริสต์มาส merry christmas and happy new year 2019 ชมภาพบรรยากาศ ...
155

เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สำรอง ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสำรอง ปีการศึกษา ...
226

กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมวันลอยกระทง ประกวดหนูน้อยนพมาศ ปีการศึกษา ...
267

กีฬาสีนนทรีเกมส์ ปีการศึกษา 2562
กีฬาสีนนทรีเกมส์ ปีการศึกษา 2562 ชมภาพบรรยากาศ ...
223

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีการศึกษา 2562
วันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ...
256

 

ข่าวการศึกษา