Developed by JoomVision.com
ภาพสไลน์ส่วนบน - Slideshow2: กำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่1/2559 - วันอังคารที่ 12 เมษายน 2016 เวลา 14:05 น.
ข่าว - รางวัลต่างๆ: การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา - วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2016 เวลา 12:37 น.
ภาพสไลน์ส่วนบน - Slideshow2: รับสมัครนักเรียนใหม่ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป - วันจันทร์ที่ 07 มีนาคม 2016 เวลา 14:10 น.
ข่าว - กิจกรรม: วันเด็กแห่งชาติและ to be number one ปีการศึกษา 2558 - วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2016 เวลา 09:24 น.
ข่าว - กิจกรรม: Merry Christmas and happy new year 2016 - วันจันทร์ที่ 04 มกราคม 2016 เวลา 10:05 น.
ข่าว - กิจกรรม: วันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2558 - วันอังคารที่ 08 ธันวาคม 2015 เวลา 16:18 น.
ภาพสไลน์ส่วนบน - Slideshow2: ทรงพระเจริญ - วันจันทร์ที่ 02 ธันวาคม 2013 เวลา 12:44 น.
ข่าว - กิจกรรม: นนทรีเกมส์ ปีการศึกษา 2558 - วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2015 เวลา 09:46 น.
ข่าว - กิจกรรม: เข้าค่ายลูกเสือปีการศึกษา 2558 - วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2015 เวลา 15:35 น.
ข่าว - กิจกรรม: ทัศนศึกษาปีการศึกษา 2558 - วันพุธที่ 16 กันยายน 2015 เวลา 15:48 น.

ผู้บริหารโรงเรียน


บาทหลวงสุรนันท์ กวยมงคล
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต


ซิสเตอร์อารี   มั่นศิลป์
ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ

ซิสเตอร์นิรมล ประสูตรแสงจันทร์
ซิสเตอร์โภชนาการ

บริการสารสนเทศ

เกี่ยวข้องกับเรา

It only takes 2 minutes - Sign Up

ลิงค์น่าสนใจ

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

Developed by JoomVision.com
banner
banner
banner
banner

วันเด็กแห่งชาติและ to be number one ปีการศึกษา 2558

วันเด็กแห่งชาติ และ To be number one ปีการศึกษา 2558 ชมภาพบรรยากาศวันเด็กแห่งชาติ...

Read more...

Merry Christmas and happy new year 2016

กิจกรรม วันคริสมาสต์ merry christmas and happy new year 2016 ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมวันคริสมาสต์...

Read more...

วันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2558

วันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2558 ชมภาพบรรยากาศ ...

Read more...

นนทรีเกมส์ ปีการศึกษา 2558

กีฬาสี นนทรีเกมส์ ปีการศึกษา 2558 ชมภาพบรรยากาศทัศนศึกษา ...

Read more...

ทรงพระเจริญ

 


การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
ผลการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ผลการประเมิน ...คลิกอ่านต่อ
69

รางวัลเกียรติยศ พระสงฆ์ ภคินี ผู้ช่วยผู้บริหารและครู
ประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ปีการศึกษา 2558  ครั้งที่ 1 และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ ...คลิกอ่านต่อ
259

ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อสุรนันท์  กวยมงคล ในโอกาศฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์
พิธีบูชาขอบพระคุณและเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ในปี 2015 และร่วมยินดีกับพระสงฆ์ โอกาศบวชครบ ...คลิกอ่านต่อ
546

รางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรดระดับอำเภอ
โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของกลุ่มใจสมาน ในการเดินขบวนพาเหรด ...คลิกอ่านต่อ
681

ขอร่วมชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่นระดับฝ่ายการศึกษา
ขอร่วมชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่น ระดับฝ่ายการศึกษา ...คลิกอ่านต่อ
632

หนึ่งแสนครูดี2557
หนึ่งแสนครูดีประจำปี พ.ศ. 2557 เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน วันที่ ...คลิกอ่านต่อ
697

 


คณะกรรมการตรวจติดตามการจัดการศึกษาสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการการศึกษา วันที่ 3-5 เดือนสิงหาคม  ...
261

อบรมจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
การอบรมจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา วันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์จอห์น ...
478

คณะกรรมการตรวจติดตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2557
คณะกรรมการตรวจติดตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์จอห์น ...
526

คณะกรรมการตรวจติดตามการขอรับเงินอุดหนุน
คณะกรรมการตรวจติดตามการขอรับเงินอุดหนุน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...
540

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม4ฝ่ายปีการศึกษา 2557
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา ...
623

ประชุมพนักงานขับรถประจำปีการศึกษา 2557
ประชุมพนักงานขับรถประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่นักเรียนที่โดยสารรถโรงเรียน ...
584

 


วันเด็กแห่งชาติและ to be number one ปีการศึกษา 2558
วันเด็กแห่งชาติ และ To be number one ปีการศึกษา 2558 ชมภาพบรรยากาศวันเด็กแห่งชาติ ...
167

Merry Christmas and happy new year 2016
กิจกรรม วันคริสมาสต์ merry christmas and happy new year 2016 ชมภาพบรรยากาศกิจกรรมวันคริสมาสต์ ...
137

วันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2558
วันพ่อแห่งชาติ ปีการศึกษา 2558 ชมภาพบรรยากาศ ...
181

นนทรีเกมส์ ปีการศึกษา 2558
กีฬาสี นนทรีเกมส์ ปีการศึกษา 2558 ชมภาพบรรยากาศทัศนศึกษา ...
202

เข้าค่ายลูกเสือปีการศึกษา 2558
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสามัญ ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ...
279

ทัศนศึกษาปีการศึกษา 2558
กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2558 การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สำคัญอย่าง ...
249

 

ข่าวการศึกษา