Developed by JoomVision.com
ข่าว - กิจกรรม: Happy Feast Day2557 - วันศุกร์ที่ 03 ตุลาคม 2014 เวลา 01:23 น.
ข่าว - กิจกรรม: กีฬาสีนนทรีเกมส์ ปีการศึกษา 2557 - วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2014 เวลา 08:17 น.
ข่าว - กิจกรรม: ค่ายศาสนสัมพันธ์ปีการศึกษา 2557 - วันพฤหัสบดีที่ 04 กันยายน 2014 เวลา 01:27 น.
ข่าว - กิจกรรม: English Camp ปีการศึกษา 2557 - วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2014 เวลา 05:39 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: คณะกรรมการตรวจติดตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2557 - วันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2014 เวลา 05:48 น.
ข่าว - กิจกรรม: กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 - วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2014 เวลา 01:28 น.
ข่าว - กิจกรรม: กิจกรรมวันแม่ปีการศึกษา 2557 - วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2014 เวลา 02:10 น.
ข่าว - กิจกรรม: กิจกรรมทัศนศึกษา - วันเสาร์ที่ 09 สิงหาคม 2014 เวลา 04:39 น.
ข่าว - กิจกรรม: วันวิทยาศาสตร์น้อยปีการศึกษา2557 - วันอังคารที่ 29 กรกฏาคม 2014 เวลา 01:00 น.
ข่าว - กิจกรรม: การอบรมยุวธรรมฑูตกับงานศาสนสัมพันธ์ - วันอังคารที่ 29 กรกฏาคม 2014 เวลา 00:36 น.

ผู้บริหารโรงเรียน


บาทหลวงสุรนันท์ กวยมงคล
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต


ซิสเตอร์อารี   มั่นศิลป์
ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ

ซิสเตอร์นิรมล ประสูตรแสงจันทร์
ซิสเตอร์โภชนาการ

บริการสารสนเทศ

เกี่ยวข้องกับเรา

It only takes 2 minutes - Sign Up

ลิงค์น่าสนใจ

มอบรางวัลเกียรติยศพระสงฆ์ ภคินี และครู

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

Developed by JoomVision.com
banner
banner
banner
banner

Happy Feast Day2557

Happy feast day การฉลองศาสนนาม นักบุญเทเรซา อธิการ อารี  มั่นศิลป์ วันที่...

Read more...

กีฬาสีนนทรีเกมส์ ปีการศึกษา 2557

นนทรีเกมส์ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 12 กันยายน  พ.ศ.2557 ชมภาพบรรยากาศ ...

Read more...

ค่ายศาสนสัมพันธ์ปีการศึกษา 2557

ค่ายศาสนสัมพันธ์ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2557 1.มัสยิดซุนนียะห์ 2.วัดนักบุญยอแซฟอยุธยา...

Read more...

English Camp ปีการศึกษา 2557

English Camp วันที่ 26  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2557 ชมภาพบรรยากาศ picture2557/Englishcamp  ...

Read more...

ทรงพระเจริญ

 


ขอร่วมชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่นระดับฝ่ายการศึกษา
ขอร่วมชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่น ระดับฝ่ายการศึกษา ...คลิกอ่านต่อ
145

หนึ่งแสนครูดี2557
หนึ่งแสนครูดีประจำปี พ.ศ. 2557 เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน วันที่ ...คลิกอ่านต่อ
236

รางวัลครูดีศรีพระหฤทัย ประจำปี 2556
รางวัลครูดีศรีพระหฤทัย ประจำปีการศึกษา 2556 คุณครูนีรนุช  วงษ์ประเสริฐ ชมภาพบรรยากาศ ...คลิกอ่านต่อ
255

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลย์บอล ไทคัพ ครั้งที่ 12
ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระดับเขตภาคกลางตอนบน(อยุธยา) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ...คลิกอ่านต่อ
314

ผ่านการประมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม       ...คลิกอ่านต่อ
364

การแข่งขันกีฬาส่วนภูมิภาค
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลส่วนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รุ่นอายุ ...คลิกอ่านต่อ
441

 


คณะกรรมการตรวจติดตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2557
คณะกรรมการตรวจติดตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์จอห์น ...
73

คณะกรรมการตรวจติดตามการขอรับเงินอุดหนุน
คณะกรรมการตรวจติดตามการขอรับเงินอุดหนุน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...
108

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม4ฝ่ายปีการศึกษา 2557
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา ...
138

ประชุมพนักงานขับรถประจำปีการศึกษา 2557
ประชุมพนักงานขับรถประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่นักเรียนที่โดยสารรถโรงเรียน ...
143

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
คณะกรรมการประสาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
153

ขอแสดงความยินดีกับครูเพียงใจ สุภาจักร์
ขอแสดงความยินดีกับครูเพียงใจ สุภาจักร์ ได้เป็นครูคำสอนแบบอย่างของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ลงบทความในอุดมศานต์ฉบับรายเดือน ...
163

 


Happy Feast Day2557 2014-10-03 01:23:00
Happy Feast Day2557
Happy feast day การฉลองศาสนนาม นักบุญเทเรซา ...
50

กีฬาสีนนทรีเกมส์ ปีการศึกษา 2557
นนทรีเกมส์ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 12 กันยายน  พ.ศ.2557 ...
101

ค่ายศาสนสัมพันธ์ปีการศึกษา 2557
ค่ายศาสนสัมพันธ์ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2557 1.มัสยิดซุนนียะห์ 2.วัดนักบุญยอแซฟอยุธยา3.วัดกษัตราธิราชวรวิหาร โครงการศาสนสัมพันธ์วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนที่นับถือศาสนาต่างๆ ...
97

English Camp ปีการศึกษา 2557
English Camp วันที่ 26  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2557 ชมภาพบรรยากาศ ...
80

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ วันที่  18 สิงหาคม พ.ศ.2557 เนื่องจากในทุก ...
104

กิจกรรมวันแม่ปีการศึกษา 2557
กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 8   เดือนสิงหาคม ...
134

 

ข่าวการศึกษา