Developed by JoomVision.com
ภาพสไลน์ส่วนบน - Slideshow2: กำหนดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 - วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2015 เวลา 12:52 น.
ข่าว - กิจกรรม: วันวิทยาศาสตร์ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ปีัการศึกษา2558 - วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2015 เวลา 09:18 น.
ข้อมูลพื้นฐาน - ข้อมูลทั่วไป: แบ่งปันพระพร - วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2015 เวลา 13:09 น.
ข่าว - กิจกรรม: วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2558 - วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2015 เวลา 14:38 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: คณะกรรมการตรวจติดตามการจัดการศึกษาสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 - วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2015 เวลา 14:28 น.
ข่าว - กิจกรรม: แห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา 2558 - วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2015 เวลา 14:18 น.
ภาพสไลน์ส่วนบน - Slideshow2: วันแม่แห่งชาติ2557 - วันเสาร์ที่ 09 สิงหาคม 2014 เวลา 11:27 น.
ข่าว - กิจกรรม: วันสุนทรภู่ - วันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2015 เวลา 11:09 น.
ข่าว - กิจกรรม: ฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์คุณพ่อสุรนันท์ กวยมงคล - วันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:59 น.
ข่าว - กิจกรรม: ฉลองนักบุญยวง องค์อุปถัมภ์โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ - วันเสาร์ที่ 18 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:43 น.

ผู้บริหารโรงเรียน


บาทหลวงสุรนันท์ กวยมงคล
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต


ซิสเตอร์อารี   มั่นศิลป์
ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ

ซิสเตอร์นิรมล ประสูตรแสงจันทร์
ซิสเตอร์โภชนาการ

บริการสารสนเทศ

เกี่ยวข้องกับเรา

It only takes 2 minutes - Sign Up

ลิงค์น่าสนใจ

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

Developed by JoomVision.com
banner
banner
banner
banner

วันวิทยาศาสตร์ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ปีัการศึกษา2558

วันวิทยาศาสตร์ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ปีการศึกษา 2558 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2558...

Read more...

วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2558

เนื่องในโอกาสวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ...

Read more...

แห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา 2558

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา และการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ปีการศึกษา 2558 ณ วัดเจ้าเจ็ดนอก ...

Read more...

วันสุนทรภู่

วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2558 ชมภาพบรรยากาศ ...

Read more...


รางวัลเกียรติยศ พระสงฆ์ ภคินี ผู้ช่วยผู้บริหารและครู
ประชุมใหญ่สามัญผู้บริหาร ปีการศึกษา 2558  ครั้งที่ 1 และพิธีมอบรางวัลเกียรติยศ ...คลิกอ่านต่อ
87

ขอร่วมแสดงความยินดีกับคุณพ่อสุรนันท์  กวยมงคล ในโอกาศฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์
พิธีบูชาขอบพระคุณและเสกน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ในปี 2015 และร่วมยินดีกับพระสงฆ์ โอกาศบวชครบ ...คลิกอ่านต่อ
259

รางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรดระดับอำเภอ
โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของกลุ่มใจสมาน ในการเดินขบวนพาเหรด ...คลิกอ่านต่อ
373

ขอร่วมชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่นระดับฝ่ายการศึกษา
ขอร่วมชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่น ระดับฝ่ายการศึกษา ...คลิกอ่านต่อ
437

หนึ่งแสนครูดี2557
หนึ่งแสนครูดีประจำปี พ.ศ. 2557 เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน วันที่ ...คลิกอ่านต่อ
497

รางวัลครูดีศรีพระหฤทัย ประจำปี 2556
รางวัลครูดีศรีพระหฤทัย ประจำปีการศึกษา 2556 คุณครูนีรนุช  วงษ์ประเสริฐ ชมภาพบรรยากาศ ...คลิกอ่านต่อ
547

 


คณะกรรมการตรวจติดตามการจัดการศึกษาสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการการศึกษา วันที่ 3-5 เดือนสิงหาคม  ...
27

อบรมจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
การอบรมจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา วันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์จอห์น ...
287

คณะกรรมการตรวจติดตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2557
คณะกรรมการตรวจติดตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์จอห์น ...
335

คณะกรรมการตรวจติดตามการขอรับเงินอุดหนุน
คณะกรรมการตรวจติดตามการขอรับเงินอุดหนุน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...
346

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม4ฝ่ายปีการศึกษา 2557
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา ...
409

ประชุมพนักงานขับรถประจำปีการศึกษา 2557
ประชุมพนักงานขับรถประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่นักเรียนที่โดยสารรถโรงเรียน ...
398

 


วันวิทยาศาสตร์ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ปีัการศึกษา2558
วันวิทยาศาสตร์ไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ปีการศึกษา ...
63

วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2558
เนื่องในโอกาสวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ...
61

แห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา และการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ปีการศึกษา ...
38

วันสุนทรภู่
วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2558 ชมภาพบรรยากาศ ...
52

ฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์คุณพ่อสุรนันท์  กวยมงคล
ซิสเตอร์ คณะครู นักเรียน และพนักงานขอร่วมแสดงความยินดี กับ ...
60

ฉลองนักบุญยวง องค์อุปถัมภ์โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์
ฉลองนักบุญยวง องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนเซนต์จอห์น ...
63

 

ข่าวการศึกษา