Developed by JoomVision.com
ข่าว - กิจกรรม: กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง 2557 - วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2015 เวลา 08:09 น.
ข่าว - กิจกรรม: กิจกรรม To be number one และงานวันเด็ก 2557 - วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2015 เวลา 07:56 น.
ข่าว - กิจกรรม: Merry christmas ปีการศึกษา 2557 - วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2015 เวลา 07:47 น.
ข่าว - กิจกรรม: วันพ่อแห่งชาติปีการศึกษา 2557 - วันจันทร์ที่ 08 ธันวาคม 2014 เวลา 07:03 น.
ภาพสไลน์ส่วนบน - Slideshow2: ทรงพระเจริญ - วันจันทร์ที่ 02 ธันวาคม 2013 เวลา 05:44 น.
ข่าว - รางวัลต่างๆ: รางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรดระดับอำเภอ - วันพฤหัสบดีที่ 04 ธันวาคม 2014 เวลา 00:45 น.
ข่าว - กิจกรรม: เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2557 - วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2014 เวลา 01:30 น.
ข่าว - กิจกรรม: กีฬากลุ่มใจสมานเกมส์ 2557 - วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2014 เวลา 06:10 น.
ข่าว - กิจกรรม: เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพ สาระทัศนศิลป์ ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย - วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2014 เวลา 05:02 น.
ข่าว - กิจกรรม: ร่วมกิจกรรมการสาธิตการทำนา 3 แบบ - วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2014 เวลา 05:29 น.

ผู้บริหารโรงเรียน


บาทหลวงสุรนันท์ กวยมงคล
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต


ซิสเตอร์อารี   มั่นศิลป์
ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ

ซิสเตอร์นิรมล ประสูตรแสงจันทร์
ซิสเตอร์โภชนาการ

บริการสารสนเทศ

เกี่ยวข้องกับเรา

It only takes 2 minutes - Sign Up

ลิงค์น่าสนใจ

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

Developed by JoomVision.com
banner
banner
banner
banner

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง 2557

กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติต์ได้จัดโครงการเยี่ยมบ้านขึ้น ...

Read more...

กิจกรรม To be number one และงานวันเด็ก 2557

TO BE NUMBER ONE โครงการทูบีนัมเบอร์วัน คือโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด...

Read more...

Merry christmas ปีการศึกษา 2557

Merry christmas and Happy New year ปีการศึกษา 2557 ชมภาพบรรยากาศ ...

Read more...

วันพ่อแห่งชาติปีการศึกษา 2557

วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2557 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช...

Read more...

ทรงพระเจริญ

 


รางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรดระดับอำเภอ
โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของกลุ่มใจสมาน ในการเดินขบวนพาเหรด ...คลิกอ่านต่อ
132

ขอร่วมชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่นระดับฝ่ายการศึกษา
ขอร่วมชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่น ระดับฝ่ายการศึกษา ...คลิกอ่านต่อ
230

หนึ่งแสนครูดี2557
หนึ่งแสนครูดีประจำปี พ.ศ. 2557 เทิดพระเกียรติทั่วหล้า กตัญญูบูชา แม่และครูแห่งแผ่นดิน วันที่ ...คลิกอ่านต่อ
312

รางวัลครูดีศรีพระหฤทัย ประจำปี 2556
รางวัลครูดีศรีพระหฤทัย ประจำปีการศึกษา 2556 คุณครูนีรนุช  วงษ์ประเสริฐ ชมภาพบรรยากาศ ...คลิกอ่านต่อ
339

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วอลเลย์บอล ไทคัพ ครั้งที่ 12
ไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระดับเขตภาคกลางตอนบน(อยุธยา) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ...คลิกอ่านต่อ
425

ผ่านการประมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา
โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ ผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม       ...คลิกอ่านต่อ
429

 


อบรมจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา
การอบรมจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา วันที่ 16 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์จอห์น ...
88

คณะกรรมการตรวจติดตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2557
คณะกรรมการตรวจติดตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์จอห์น ...
162

คณะกรรมการตรวจติดตามการขอรับเงินอุดหนุน
คณะกรรมการตรวจติดตามการขอรับเงินอุดหนุน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ...
170

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม4ฝ่ายปีการศึกษา 2557
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา ...
205

ประชุมพนักงานขับรถประจำปีการศึกษา 2557
ประชุมพนักงานขับรถประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยแก่นักเรียนที่โดยสารรถโรงเรียน ...
220

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมจากสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
คณะกรรมการประสาน ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
219

 


กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง 2557
กิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเซนต์จอห์น ...
29

กิจกรรม To be number one และงานวันเด็ก 2557
TO BE NUMBER ONE โครงการทูบีนัมเบอร์วัน คือโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ...
53

Merry christmas ปีการศึกษา 2557
Merry christmas and Happy New year ปีการศึกษา 2557 ชมภาพบรรยากาศ ...
36

วันพ่อแห่งชาติปีการศึกษา 2557
วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2557 วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ...
66

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2557
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2557 กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ...
114

กีฬากลุ่มใจสมานเกมส์ 2557
กีฬากลุ่มใจสมานเกมส์ วันที่ 10 - 14  พฤศจิกายน  ...
117

 

ข่าวการศึกษา