Developed by JoomVision.com
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: ระบบรับสมัครนักเรียน ออนไลน์ - วันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2020 เวลา 16:27 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: เลื่อนการจำหน่ายหนังสือ - วันพุธที่ 18 มีนาคม 2020 เวลา 15:32 น.
ข่าว - กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562 - วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 13:13 น.
ข่าว - รางวัลต่างๆ: รางวัลครูดีศรีพระหฤทัยและรางวัลเด็กดีศรีพระหฤทัย ประจำปีการศึกษา 2562 - วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:34 น.
ข่าว - รางวัลต่างๆ: รางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2563 - วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:11 น.
ข่าว - กิจกรรม: กิจกรรมวันคริสต์มาส 2019 - วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2019 เวลา 09:19 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3 - วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2019 เวลา 12:22 น.
ข่าว - กิจกรรม: เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สำรอง ปีการศึกษา 2562 - วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2019 เวลา 12:03 น.

เลื่อนการจำหน่ายหนังสือ

 

 

แจ้งเลื่อนการเปิดจำหน่ายหนังสือ
โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ เปิดจำหน่ายหนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
ปีการศึกษา 2563
เป็นวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2563

ด้วยมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องมาตราเร่งด่วนการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ( COVID – ๑๙ )
หากมีข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมหรือมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมต่างๆ ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ
อีกครั้ง ติดตามข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ต่างๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์
คลิก https://line.me/R/ti/p/%40mkl3510g
หรือ
ID Line:@mkl3510g