Developed by JoomVision.com
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3 - วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2019 เวลา 12:22 น.
ข่าว - กิจกรรม: เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สำรอง ปีการศึกษา 2562 - วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2019 เวลา 12:03 น.
ภาพสไลน์ส่วนบน - Slideshow2: การเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส - วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2019 เวลา 14:26 น.
ข่าว - รางวัลต่างๆ: รางวัลประกวดสื่อการเรียนการสอน ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 - วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2019 เวลา 14:05 น.
ข่าว - กิจกรรม: กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2562 - วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2019 เวลา 08:46 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 - วันจันทร์ที่ 04 พฤศจิกายน 2019 เวลา 12:19 น.
ข่าว - กิจกรรม: กีฬาสีนนทรีเกมส์ ปีการศึกษา 2562 - วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2019 เวลา 12:23 น.
ข่าว - รางวัลต่างๆ: รางวัลผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่นระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 - วันอังคารที่ 24 กันยายน 2019 เวลา 14:08 น.
ข่าว - รางวัลต่างๆ: รางวัลกีฬา-กรีฑานักเรียนอำเภอเสนา ประจำปีการศึกษา 2562 - วันจันทร์ที่ 09 กันยายน 2019 เวลา 11:32 น.
กิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง 

แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สำรอง ปีการศึกษา 2562
2 กิจกรรมวันลอยกระทง ปีการศึกษา 2562
3 กีฬาสีนนทรีเกมส์ ปีการศึกษา 2562
4 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีการศึกษา 2562
5 ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
6 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับเทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด ปีการศึกษา 2562
7 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562
8 ฉลองนักบุญยวงบัปติสตา องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน(ฉลองโรงเรียน) ปีการศึกษา 2562
9 ฉลองวัดนักบุญยวงบัปติสตา ปีการศึกษา 2562
10 กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒
11 ปฐมนิเทศนักเรียนและปฐมนิเทศผู้ปกครองและรับเงินเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 2562
12 ก้าวหนึ่งแห่งความสำเร็จ ปีการศึกษา 2561
13 English Camp 2018
14 นนทรีเกมส์ ปีการศึกษา 2561
15 เข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2561
16 กิจกรรมค่ายบูรณาการภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพ
17 กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา2561
18 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
19 กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2561
20 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา2561

หน้า 1 จาก 9