Developed by JoomVision.com
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ปีการศึกษา 2563 - วันศุกร์ที่ 03 กรกฏาคม 2020 เวลา 12:12 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: รับการนิเทศความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 - วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฏาคม 2020 เวลา 16:08 น.
ข่าว - กิจกรรม: ปฐมนิเทศนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 - วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฏาคม 2020 เวลา 16:04 น.
ข่าว - กิจกรรม: เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด 19 - วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฏาคม 2020 เวลา 15:58 น.
ข่าว - กิจกรรม: ฉลองวัดนักบุญยวงบัปติสตา(เจ้าเจ็ด) ปีการศึกษา 2563 - วันพฤหัสบดีที่ 02 กรกฏาคม 2020 เวลา 15:49 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: ระบบรับสมัครนักเรียน ออนไลน์ - วันพฤหัสบดีที่ 02 เมษายน 2020 เวลา 16:27 น.
ข่าว - ประชาสัมพันธ์: เลื่อนการจำหน่ายหนังสือ - วันพุธที่ 18 มีนาคม 2020 เวลา 15:32 น.
ข่าว - กิจกรรม: กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562 - วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 13:13 น.
ข่าว - รางวัลต่างๆ: รางวัลครูดีศรีพระหฤทัยและรางวัลเด็กดีศรีพระหฤทัย ประจำปีการศึกษา 2562 - วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:34 น.
ข่าว - รางวัลต่างๆ: รางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2563 - วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:11 น.

ผู้บริหารโรงเรียน

บาทหลวงปรีชา  รุจิพงศ์

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต

ซิสเตอร์วิชชุดา  วิจิตรวงศ์

ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ


ซิสเตอร์อรพินธ์ นับเงินอนันต์

ซิสเตอร์แผนกโภชนาการ

บริการสารสนเทศ

เกี่ยวข้องกับเรา

It only takes 2 minutes - Sign Up

ลิงค์น่าสนใจ

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

Developed by JoomVision.com
banner
banner
banner
banner

ปฐมนิเทศนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ปฐมนิเทศนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่ ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติม...

Read more...

เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด 19

เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด...

Read more...

ฉลองวัดนักบุญยวงบัปติสตา(เจ้าเจ็ด) ปีการศึกษา 2563

ฉลองวัดนักบุญยวงบัปติสตา(เจ้าเจ็ด) ปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่ดูรูปภาพเพิ่มเติม...

Read more...

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนเซนต์จอห์น...

Read more...


รางวัลครูดีศรีพระหฤทัยและรางวัลเด็กดีศรีพระหฤทัย  ประจำปีการศึกษา 2562
รางวัลครูดีศรีพระหฤทัย และ รางวัลเด็กดีศรีพระหฤทัย ประจำปีการศึกษา 2562 ...คลิกอ่านต่อ
126

รางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2563
รางวัล “ผู้บริหารดี ครูดี บุคลากรดี” ประจำปี 2563สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับคุรุสภาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ...คลิกอ่านต่อ
133

รางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตซอล กีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
รางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี รางวัลชนะเลิศ กีฬาฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน ...คลิกอ่านต่อ
157

รางวัลประกวดสื่อการเรียนการสอน ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
รางวัลประกวดสื่อการเรียนการสอน ระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ผลการประกวดสื่อการเรียนการสอน ...คลิกอ่านต่อ
258

รางวัลผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่นระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2562
รางวัลผู้ช่วยผู้บริหารดีเด่นและครูดีเด่น ระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ...คลิกอ่านต่อ
342

รางวัลกีฬา-กรีฑานักเรียนอำเภอเสนา ประจำปีการศึกษา 2562
รางวัลกีฬา-กรีฑานักเรียนอำเภอเสนา ประจำปีการศึกษา 2562 1.รางวัลชนะเลิศฟุตซอล ...คลิกอ่านต่อ
255

 


มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ปีการศึกษา 2563
มาตรการการป้องกันโควิด 19 ปีการศึกษา 2563 New Normal ความปกติใหม่ของโรงเรียนเซนต์จอห์น ...
9

รับการนิเทศความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
รับการนิเทศความพร้อมในการเปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...
14

ระบบรับสมัครนักเรียน ออนไลน์
รับสมัครนักเรียนใหม่ คลิก!! ...
119

เลื่อนการจำหน่ายหนังสือ
    แจ้งเลื่อนการเปิดจำหน่ายหนังสือ โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ เปิดจำหน่ายหนังสือเรียน ...
120

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 4 ฝ่าย ...
247

คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2
คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์จอห์น ...
213

 


ปฐมนิเทศนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ปฐมนิเทศนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ...
22

เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด 19
เปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด ...
11

ฉลองวัดนักบุญยวงบัปติสตา(เจ้าเจ็ด) ปีการศึกษา 2563
ฉลองวัดนักบุญยวงบัปติสตา(เจ้าเจ็ด) ปีการศึกษา ...
20

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ...
145

กิจกรรมวันคริสต์มาส 2019
กิจกรรมวันคริสต์มาส merry christmas and happy new year 2019 ชมภาพบรรยากาศ ...
191

เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สำรอง ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารีสำรอง ปีการศึกษา ...
261

 

ข่าวการศึกษา